logo
Mark

PRIVACY STATEMENT AVGMaatschap Graffiare (Niels Visser), gevestigd aan Speelhuislaan 171, 4815 CD Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nielsvisser.design
Zeisstraat 45
4818EE Breda 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maatschap Graffiare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maatschap Graffiare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Maatschap Graffiare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Verwerken in een ontwerp voor een CV of een CV animatie.
 • Het delen van een bestanden

Geautomatiseerde besluitvorming
Maatschap Graffiare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maatschap Graffiare) tussen zit. Maatschap Graffiare gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • E-boekhouden 
 • ADOBE CREATIVE SUITE
 • APPLE
 • Hotjar
 • Insightly
 • Mailchimp
waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  Maatschap Graffiare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die wij niet langer meer nodig hebben, streven wij ernaar om deze binnen 2 jaar te verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Maatschap Graffiare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maatschap Graffiare gebruikt cookies in een aanmeldformulier en vergelijkbare technieken zoals google analytics en hotjar gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatschap Graffiare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@niels-visser.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maatschap Graffiare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maatschap Graffiare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Niels Visser via info@niels-visser.com


portfolio shortcut


Ben je op zoek naar een specifiek product? Hier vind je in no time concrete voorbeelden van mijn ontwerpen.
Zij gingen je voor


Lees hoe mijn opdrachtgevers onze samenwerking ervaren
 


contact & infoContactgegevens
Niels Visser
06 303 411 47
info@niels-visser.com

bezoek
Speelhuislaan 171
4815 CD Breda


post

Zeisstraat 45
4818 EE Breda
Social media
︎

KVK
Graffiare
Kamer van Koophandel: 77934709

Niels Visser Copyright 2022